Wednesday, 06/07/2022 - 22:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 

Tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trường Tiểu học Xuân Lương đã thực hiện các nội dung:
         - Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học; chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
          - Điều chỉnh, sắp xếp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
         - Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại địa phương; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

          * Hướng dẫn giáo viên lựa chọn SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm học 2020-2021, trường Tiểu học Xuân Lương đã tổ chức cho giáo viên giảng dạy lớp 1 lựa chọn bộ sách giáo khoa cho học sinh khối 1 năm học 2020-2021.

Giáo viên giảng dạy lớp 1 tham gia lựa chọn sách giáo khoa

 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám hiệu nhà trường, các giáo viên trực tiếp giảng dạy khối lớp 1, các giáo viên bộ môn: âm nhạc, mĩ thuật, thể dục đã tiến hành tuyển chọn những cuốn sách phù hợp nhất trong năm bộ giáo trình đã chính thức được Bộ Giáo Dục cho phép giảng dạy ở các trường học.( bộ sách Cánh Diều;  Chân trời sáng tạo;  Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục; Cùng học để phát triển năng lực, Kết nối tri thức với cuộc sống).

 

Giáo viên nghiên cứu cẩn thận, tỉ mỉ từng bộ sách


           Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa phải bảo đảm các nguyên tắc: Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, cho phép sử dụng; Công khai, minh bạch, đúng phápluật; Sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.
          Sách giáo khoa được lựa chọn phải bảo đảm các yêu cầu: Phù hợp với điều kiện địa lí, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương;  Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học; Chọn đủ sách giáo khoa cho các môn học, hoạt động giáo dục ở các khối lớp. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục chọn ít nhất 01 (một) đầusách giáo khoa;

           Quy trình lựa chọn sách giáo khoa được thực hiện như sau:  Các thành viên Hội đồng nghiên cứu sách giáo khoa, tham khảo ý kiến đồng nghiệp, các thành phần liên quan nhận xét, đánh giá theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa;  Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí lựa chọn; bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải đạt tối thiểu 3/4 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Hội đồng tổng hợp kết quả thành biên bản và gửi về sở giáo dục và đào tạo; Sở giáo dục và đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn của các Hội đồng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa được lựa chọn của các môn học, hoạt động giáo dục theo cấp, lớp, môn học, hoạt động giáo dục để sử dụng trên địa bàn.
          Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải danh mục sách giáo khoa được lựa chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo thông báo danh mục sách giáo khoa được lựa chọn đến phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn tỉnh; đồng thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 06 tháng. Yêu cầu nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn, cam kết cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa theo nhu cầu dạy và học của địa phương. Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục, có thể điều chỉnh danh mục sách giáo khoa đã phê duyệt. Việc điều chỉnh danh mục sách giáo khoa đã phê duyệt, được thực hiện như việc lựa chọn sách giáo khoa.

          Phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt để sử dụng trên địa bàn đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông mua sách giáo khoa dùng chung trong nhà trường; chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông, hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh tham gia đóng góp ý kiến về việc lựa chọn sách giáo khoa và sử dụng sách giáo khoa có bản quyền theo quy định của pháp luật.

* Tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

 

Tham gia tập huấn trực tuyến về chương trình giáo dục phổ thông 2018

 

Ban giám hiệu nhà trường cùng với giáo viên văn hóa giảng dạy lớp 1, giáo viên giảng dạy các môn: âm nhạc, mĩ thuật, thể dục tham gia tập huấn trực tuyến về chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Sở giáo dục và đào tạo tổ chức.

                                                                                                                                                       Người viết

 

 

                                                                                                                                               Nguyễn Thị Kim Phú


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết