Wednesday, 06/07/2022 - 22:28|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LƯƠNG
 • Phương Thị Minh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368868005
  • Email:
   phuongminhthuyxl@gmail.com
 • Triệu Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0915838009
  • Email:
   HoanXL@gmai.com
 • Đỗ Thanh Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0865896892
  • Email:
   thanhtoanytbg123@gmail.com
 • Trần Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0987244358
 • Dương Đức Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân