Wednesday, 06/07/2022 - 23:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LƯƠNG
 • Phương Thị Minh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368868005
  • Email:
   phuongminhthuyxl@gmail.com
 • Ngô Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0365696155
  • Email:
   huongmo88bg@gmail.com
 • Vũ Tiến Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   đại học
  • Điện thoại:
   0389774739
  • Email:
   vutiencong1978@gmail.com
 • Triệu Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0915838009
  • Email:
   HoanXL@gmai.com
 • Đặng Thị Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0986630441
  • Email:
   vinhquyc1xuanluong@gmail.com
 • Đỗ Thanh Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0865896892
  • Email:
   thanhtoanytbg123@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0352990118
  • Email:
   lanh1181999@gmail.com
 • Lương Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0334045980
  • Email:
   thuongluong14071994@gmail.com
 • Vũ Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974273257
  • Email:
   vuthithuongyt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0338843545
  • Email:
   nguyenthihuongc1xl@gmail.com
 • Dương Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0335851229
  • Email:
   hueduong954@gmail.com