PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ  
TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNG  
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ  
NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-…. ngày     20   /5/ 2021 của trường TH Xuân Lương.)
STTÔng/ bàHọ và tênChức vụGhi chú
1Ông Lăng Thế DânHiệu trưởngHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2Lại Thị Khánh ChiGiáo viênHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3Nguyễn Thị HưởngGiáo viênHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4Triệu Thị HoanGiáo viênHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ
  
TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNG  
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG  
NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-…. ngày  20   /5/ 2021 của trường TH Xuân Lương)
     
I. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01 cá nhân 
STTÔng/ bàHọ và tênChức vụGhi chú
1ÔngLăng Thế DânHiệu trưởngLãnh chỉ đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tập thể 03 năm liên tục đạt Tập thể Lao động xuất sắc trở lên; các nhân 03 năm liên tục đạt CSTĐ cơ sở
II. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: 01 cá nhân 
1Triệu Thị HoanGiáo viênHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện vòng 1 chu kì 2020-2022; 02 năm liên tục đạt CSTĐCS
III. Đề nghị Bộ GD tặng Bằng khen: 01 cá nhân 
1Lại Thị Khánh ChiGiáo viênHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện vòng 1 chu kì 2020-2022; 03 năm liên tục đạt CSTĐCS
     

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ
  
TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNG  
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ UBND HUYỆN KHEN
NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-…. ngày        /5/ 2021 của trường TH Xuân Lương)
STTÔng/ bàHọ và tênChức vụGhi chú
1ÔngVũ Tiến CôngGiáo viênĐạt GV chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2017-2021
2Nguyễn Thị YếnGiáo viênĐạt GV dạy giỏi cấp huyện vòng 1 chu kỳ 2020-2022
3Đỗ Thị HằngGiáo viênHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
4Địch Thị TâmGiáo viênHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
5Phan Thị ThúyGiáo viênHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ
  
TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNG  
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN  
NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-…. ngày      20  /5/ 2021 của trường TH Xuân Lương)
STTÔng/ bàHọ và tênChức vụGhi chú
1ÔngLăng Thế DânHiệu trưởngLao động tiên tiến
2Lại Thị Khánh ChiGVLao động tiên tiến
3Triệu Thị HoanGVLao động tiên tiến
4Nguyễn Thị HưởngGVLao động tiên tiến
5ÔngVũ Tiến CôngGVLao động tiên tiến
6Nguyễn Thị YếnGVLao động tiên tiến
7Đỗ Thị HằngGVLao động tiên tiến
8Phan Thị ThúyGVLao động tiên tiến
9Địch Thị TâmGVLao động tiên tiến
10Vũ Thị ThươngGVLao động tiên tiến
11Dương Thị Phương ThảoPHTLao động tiên tiến
12ÔngDương Đức HảiGVLao động tiên tiến
13Nguyễn Thị Kim PhúGVLao động tiên tiến
14Trương Thị TámGVLao động tiên tiến
15Sằn Cẩu MúiGVLao động tiên tiến
16ÔngNinh Quảng KimGVLao động tiên tiến
17ÔngTrần Quang HuyGVLao động tiên tiến
18Vi Thị Thu TrangGVLao động tiên tiến
19Nguyễn Thị PhươngNhân viênLao động tiên tiến
20ÔngTriệu Văn HìnhGVLao động tiên tiến
21Nguyễn Thị HươngGVLao động tiên tiến
22Giáp Thị QuếGVLao động tiên tiến
23Nguyễn Thị ChinhGVLao động tiên tiến
24ÔngBế Đức PhươngGVLao động tiên tiến
25Nguyễn Thị Thu TrangGVLao động tiên tiến
26Dương Thị Phương DungGVLao động tiên tiến
27Đặng Thị QuyGVLao động tiên tiến
28Lương Thị ThươngGVLao động tiên tiến
29Phương Thị Minh ThúyGVLao động tiên tiến