PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Xuân Lương, ngày 27 tháng 9  năm 2021
  BẢN ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA 
Năm học 2021 - 2022
1. Danh hiệu Tập thể: Tập thể Lao động xuất sắc
2. Danh hiệu cá nhân:     
TTHọ và tên Chức vụĐăng ký danh hiệu thi đua
(đánh dấu x vào cột tương ứng)
Ghi chú
Lao động tiên tiến CSTĐ
 cơ sở
CSTĐ
 cấp tỉnh
CSTĐ
toàn quốc
1Lăng Thế DânH.Trưởngxx   
2Dương Thị Phương ThảoP.H.Trưởngxx   
3Nguyễn T. Thanh GiangP.H.Trưởngxx   
4Triệu Thị HoanTổ trưởng tổ 4+5xxx  
5Đỗ Thị HằngTổ trưởng tổ 1xx   
6Vũ Tiến CôngTổ trưởng tổ 2+3xx   
7Nguyễn Thị PhươngTổ trưởng tổ VPxx   
8Nguyễn Thị ChinhCTCĐx    
9Địch Thị TâmGiáo viênx    
10Ngô Hải YếnGiáo viênx    
11Lâm Thành ChươngY tếx    
12Nguyễn Thị HươngGiáo viênx    
13Nguyễn T. Thu TrangGiáo viênx    
14Triệu Văn HìnhGiáo viênx    
15Bùi Quang TânGiáo viênx    
16Đặng Thị QuyGiáo viênx    
17Lại T.Khánh ChiGiáo viênxxx  
18Lương Thị ThươngGiáo viênx    
19Ngô Thị MơGiáo viênx    
20Trần Quang HuyGiáo viênx    
21Vi T. Thu TrangGiáo viênx    
22Vũ Thị ThươngGiáo viênxx   
23Đỗ Thanh ToảnGiáo viênx    
24Phan Thị ThúyGiáo viênx    
25Bế Đức PhươngGiáo viênx    
26Đoàn Thị NhẫnGiáo viênx    
27Dương Đức HảiGiáo viênxx   
28Dương T. Phương DungGiáo viênx    
29Giáp Thị HằngGiáo viênx    
30Kim Ngọc ThạchGiáo viênx    
31Nguyễn Thị LànhGiáo viênx    
32Phương Minh ThúyGiáo viênx    
33Dương Thị HuệGiáo viênx    
34Nguyễn Thị HưởngTổ phó tổ 2+3x    
35Nguyễn T. Kim PhúTổ phó tổ 1xx   
36Ninh Quảng KimTổ phó tổ 4+5x    
37Sằn Cẩu MúiGiáo viênx    
38Trương Thị TámGiáo viênx    
39Giáp Thị QuếGiáo viênxx   
40Nguyễn Thị Tuyết NgânGiáo viênx    
 Cộng  40122  
 Nơi nhận:       
  - Phòng GDĐT;      
  - Lưu.      
     HIỆU TRƯỞNG
        
     (Đã kí) 
        
     Lăng Thế Dân