PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TRƯỜNG TH XUÂN LƯƠNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Xuân Lương, ngày  01    tháng  9   năm 2021

 

 

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 5 NĂM GẦN NHẤT

( Từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022)

 

 Quy mô trường lớp, học sinh và chất lượng giáo dục

* Quy mô trường lớp, học sinh

Năm học

Số lớp

TSHS

Số lớp

2 buổi/ngày

Số HS

2 buổi/ ngày

Số HSKT

TS

Tỷ lệ

2017-2018

14

327

14

100

327

2

2018-2019

14

363

14

100

363

2

2019-2020

23

592

23

100

592

3

2020-2021

23

602

23

100

602

5

2021-2022

22

625

22

100

625

4

 Chất lượng giáo dục

* Chất lượng giáo dục toàn diện

 

Năm học

Tổng

Số HS

Năng lực

Phẩm chất

Khen thưởng (cấp trường)

 

Chương trình

 lớp học

HTCTTH

 

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

2017-2018

327

327

100

 

 

327

100

 

 

230

71

327

100

0

0

58

100

2018-2019

363

363

100

 

 

363

100

 

 

261

72

363

100

0

0

57

100

2019-2020

592

592

100

 

 

592

100

 

 

437

73

589

99.5

3

0,5

127

100

2020-2021

604

604

100

 

 

604

100

 

 

425

70

603

99,3

3

0,7

114

100

 

 

 

* Kết quả bồi dưỡng HS năng khiếu (các cuộc giao lưu)

Năm học

TS giải

(tập thể, cá nhân)

 Các cuộc giao lưu VN - TDTT

Huyện

Tỉnh

Quốc gia

2016-2017

15

14

1

 

2017-2018

13

13

1

 

2018-2019

15

15

1

 

2019-2020

17

17

1

 

2020-2021

13

11

2

 

Tình hình đội ngũ 

Năm học

TS CB, GV, NV

Nữ

Trong đó

Trình độ

đào tạo

BGH

GV

HC

TPT

Ths

ĐH

TC

2017-2018

27

19

2

21

3

1

0

20

5

2

2018-2019

27

19

2

21

3

1

0

22

4

1

2019-2020

42

29

3

36

2

1

0

37

4

1

2020-2021

39

29

3

34

2

1

0

34

4

1

2021-2022

40

29

3

35

2

1

0

34

4

1

 

* Đánh giá, xếp loại

TS

CB

GV

Xếp loại chung cuối năm

GV dạy giỏi

CSTĐ

Cấp Tỉnh

CSTĐ

Cấp cơ sở

LĐTT

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tỉnh

Huyện

Trường

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2017-2018

27

5

18.5

17

65.4

5

18.5

0

 

1

37

4

14.8

9

33.3

0

 

2

7.4

20

74

2018-2019

27

5

18.5

17

65.4

5

18.5

0

 

1

37

4

14.8

9

33.3

1

 

2

7.4

20

74

2019-2020

42

12

28

22

52

8

19

0

 

1

2,3

7

16

16

38

0

0

4

9.5

31

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021

39

12

28

22

52

8

19

0

 

1

2,3

7

16

16

38

0

0

4

9.5

31

74

 

 Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

* Diện tích đất: Tổng diện tích đất nhà trường: 8462 m2; diện tích sân chơi: 2496m2, diện tích bãi tập: 1800m2.

* Phòng học và các phòng chức năng

Số điểm trường

Số phòng học

Số phòng chức năng

Nhà VS (GV+HS)

Phòng bảo vệ

TS

KC

C3

C4

Tạm

TS

KC

C3

C 4

Tạm

TS

KC

Tạm

2

25

23

0

2

0

5

5

0

0

0

6

6

0

0

* Bàn ghế giáo viên và học sinh, tủ đồ dùng trên lớp: Nhà trường có đủ bàn ghế cho giáo viên và học sinh, đảm bảo đủ chỗ ngồi trên lớp. Bàn ghế học sinh là bàn đôi, ghế đơn, hợp chuẩn; mỗi lớp có 01 tủ đựng đồ dùng của GV và HS.

* Trang thiết bị dạy học và giáo dục

Các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có:

TT

Tên thiết bị

Tổng số

Chia ra

 

Đang sử dụng

Đang hỏng

Không thể
sử dụng

 
 

1

Máy tính để bàn cho CBQL, NV

2

2

0

0

 

2

Máy tính để bàn cho dạy học

19

19

0

0

 

3

Máy tính xách tay cho CBQL, NV

5

5

0

0

 

4

Máy tính xách tay cho dạy học

2

2

0

0

 

5

Máy quét (Scanner)

0

0

0

0

 

6

Máy in (Printer)

5

5

0

0

 

7

Máy chiếu (Projector)

4

4

0

0

 

8

Bảng thông minh

2

2

0

0

 

9

Tivi thông minh

22

22

0

0

 

10

Máy quay phim

2

2

0

0

 

11

Phòng máy vi tính cho dạy học

2

2

0

0

 

12

Điểm phát Wifi

3

3

0

0

 

 

 Kết quả xếp loại thi đua nhà trường và các đoàn thể

Năm học

Nhà trường

Chi bộ

Công đoàn

Chi đoàn

Liên đội

2016-2017

Khá

HTTNV

Vững mạnh

Vững mạnh

Vững mạnh

2017-2018

Lao động tiên tiến

HTTNV

Vững mạnh

Vững mạnh

Vững mạnh

2018-2019

TT Lao động Xuất sắc

HTTNV

Vững mạnh

Vững mạnh

Vững mạnh

2019-2020

TT Lao động Xuất sắc

Trong sạch VM

Vững mạnh

Vững mạnh

Vững mạnh

2020-2021

TT Lao động Xuất sắc

Trong sạch VM

Vững mạnh

Vững mạnh

Vững mạnh

 

 

                                                                             Xuân Lương, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

                                                                                                             Hiệu trưởng

 

                                                                                                                     (Đã kí)

 

 

                                                                                                             Lăng Thế Dân