DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 NĂM HỌC 2021-2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-THXL ngày 16/3/2021
của Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Lương)
STTBỘ SÁCHTÊN SÁCHTÁC GIẢĐƠN GIÁ
1Kết nối tri thức với cuộc sốngTiếng Việt 2, tập mộtBùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên). 
2Kết nối tri thức với cuộc sốngTiếng Việt 2, tập haiBùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên). 
3Kết nối tri thức với cuộc sốngToán 2, tập mộtHà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên). 
4Kết nối tri thức với cuộc sốngToán 2, tập haiHà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên). 
5Kết nối tri thức với cuộc sốngĐạo đức 2Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên). 
6Kết nối tri thức với cuộc sốngTự nhiên và Xã hội 2Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên). 
7Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục Thể chất 2Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên). 
8Kết nối tri thức với cuộc sốngÂm nhạc 2Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên). 
9Kết nối tri thức với cuộc sốngMĩ thuật 2Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên). 
10Kết nối tri thức với cuộc sốngHoạt động trải nghiệm 2Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ biên). 
11Kết nối tri thức với cuộc sốngTập viết 2 - Tập 1Bùi Mạnh Hùng - Phạm Kim Chung 
12Kết nối tri thức với cuộc sốngTập viết 2 - Tập 2Bùi Mạnh Hùng - Phạm Kim Chung 
13Tiếng AnhHoàng Văn Vân (TCB)  
14 Bộ đồ dùng lớp 2