DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-THXL ngày 16/3/2021
của Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Lương)
STTBỘ SÁCHTÊN SÁCHTÁC GIẢĐƠN GIÁ
1Kết nối tri thức với cuộc sốngTiếng Việt 1, tập 1Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB kiêm CB)            25.000
2Kết nối tri thức với cuộc sốngTiếng Việt 1, tập 2Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB kiêm CB)            25.000
3Kết nối tri thức với cuộc sốngToán 1, tập 1Hà Huy Khoái (Tổng CB), Lê Anh Vinh (CB)            23.000
4Kết nối tri thức với cuộc sốngToán 1, tập 2Hà Huy Khoái (Tổng CB), Lê Anh Vinh (CB)            23.000
5Kết nối tri thức với cuộc sốngĐạo đức 1Nguyễn Thị Toan (Tổng CB), Trần Nam Thành (CB)            13.000
6Kết nối tri thức với cuộc sốngTự nhiên và Xã hội 1Vũ Văn Hùng (Tổng CB),
Nguyễn Thị Thấn (CB)
            19.000
7Kết nối tri thức với cuộc sốngÂm nhạc 1Đỗ Thị Minh Chính (Tổng CB kiêm CB)            17.000
8Kết nối tri thức với cuộc sốngMĩ thuật 1Đinh Gia Lê (Tổng CB), Trần Thị Biển (CB)            12.000
9Kết nối tri thức với cuộc sốngHoạt động trải nghiệm 1Bùi Sỹ Tụng (Tổng CB), Nguyễn Thanh Bình (CB)            12.000
10Kết nối tri thức với cuộc sốngGiáo dục thể chất 1Nguyễn Duy Quyết (Tổng CB), Lê Anh Thơ (CB)            17.000
11Kết nối tri thức với cuộc sốngTập viết 1 - Tập 1Bùi Mạnh Hùng - Phạm Kim Chung 
12Kết nối tri thức với cuộc sốngTập viết 1 - Tập 2Bùi Mạnh Hùng - Phạm Kim Chung 
13 Tiếng AnhHoàng Văn Vân (TCB) 
14 Bộ đồ dùng lớp 1